Pojištění bytových domů - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Co přináší pojištění NÁŠ DŮM?

NÁŠ DŮM je flexibilní produkt, který dokáže zajistit pojistnou ochranu bytového domu, včetně odpovědnosti za škodu.

Co pojištění NÁŠ DŮM zajistí?

Klasická rizika Živelního pojištění ( požár, exploze plynu, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, tíha sněhu, pád stromu nebo stožáru)

Specifické škody:

  • vandalismus - zejména poškození domovních zvonků, sprejerství či rozbití vchodových dveří (pachatel nemusí být zjištěn),
  • případy přepětí a zkratu na elektromotorech, včetně výtahů,
  • krádež domovního příslušenství, jakými jsou např. hasicí přístroje.
  • pojištění skel proti všem rizikům (sklo all risk)

 

Pojištění odpovědnosti

  • odpovědnost za škodu z držení nemovitosti
  • odpovědnost za následné finanční škody
  • odpovědnost členů výboru společenství vlastníků bytových jednotek nebo pověřeného vlastníka

Asistenční služby

  • uhrazení nákladů za práci technické pohotovostní služby a použitý materiál za účelem odstrnění havarijního stavu ve společných prostorách (max. 7 000 Kč za každý zásah, max. 5x za rok) i každém bytě (max .2 000 Kč za každý zásah, max. 1zásah / byt / rok).
  • náklady na náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti bytů (popžáru atd.)

Sleva 20% na pojištění produktem NÁŠ DOMOV pro domácnosti v bytovém domě pojištěném u ČSOB Pojišťovny

 

Informace: tel. 77 44 11 954, mail: elpo@centrum.cz