Pojištění bytových domů - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Co přináší pojištění?

Pojištění bytových domů je flexibilní produkt, který dokáže zajistit pojistnou ochranu bytového domu, včetně odpovědnosti za škodu.

Co pojištění?

Klasická rizika Živelního pojištění ( požár, exploze plynu, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, tíha sněhu, pád stromu nebo stožáru)

Specifické škody:

  • vandalismus - zejména poškození domovních zvonků, sprejerství či rozbití vchodových dveří (pachatel nemusí být zjištěn),
  • případy přepětí a zkratu na elektromotorech, včetně výtahů,
  • krádež domovního příslušenství, jakými jsou např. hasicí přístroje.
  • pojištění skel proti všem rizikům (sklo all risk)

 

Pojištění odpovědnosti

  • odpovědnost za škodu z držení nemovitosti
  • odpovědnost za následné finanční škody
  • odpovědnost členů výboru společenství vlastníků bytových jednotek nebo pověřeného vlastníka

Asistenční služby

  • uhrazení nákladů za práci technické pohotovostní služby a použitý materiál za účelem odstrnění havarijního stavu ve společných prostorách (max. 7 000 Kč za každý zásah, max. 5x za rok) i každém bytě (max .2 000 Kč za každý zásah, max. 1zásah / byt / rok).
  • náklady na náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti bytů (popžáru atd.)

Informace: tel. 77 44 11 954, mail: elpo@centrum.cz; ipojisteni@email.cz