Pojištění internetových rizik

- nákup zboží na internetu
- zneužití platební karty
- zneužití identity na internetu
- poškození pověsti na internetu a sociálních sítí
BONUS:
- IT asistence