Životní pojištění

Život přináší řadu příznivých i méně příznivých situací. životní pojištění je vhodnou ochranou nejen pro vás, ale i pro vaši rodinu a blízké. Zajistí vám vaše blízké, kdyby se vám něco přihodilo a navíc vám může přinést zajímavé zhodnocení vašich finančních prostředků.

Uzavřete si životní pojištění a 2. měsíční splátku zaplatíme za vás !!!


Nabízené produkty:  

Životní pojištění

Životní pojištění pro celou rodinu. Jednou pojistnou smlouvou je možno zajistit celou rodinu. Možnost pojištění až 2 dospělých osob a až 5 dětí na jednu pojistnou smlouvu. Nejširší  zajištění rizik bez nutnosti spoření. Moderní  univerzálná pojištění patří mezi nadstandardní  životní pojištění, které může zhodnocovat vložené prostředky spolu s pojistnou ochranou. 

Takže nyní si klient může vybrat z širokého spektra chráněných rizik bez toho, aby musel spořit, ale samozřejmě spořit může, různými způsoby a dokonce i "průhledně". Neprůhlednost spoření byla vždy investičním životním pojištěním vytýkána.

Pojistitelná rizika:

1. Smrt (jakákoliv) od 10 000 Kč (min.) až do neomezeně.

2. Vážné choroby od 10 000 Kč do 4 mil.Kč (25 diagnóz). infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, rakovina, nezhoubný nádor mozku, chronické selhání ledvin, zařazení na čekací listinu orgánové transplantace, operace věnčitých tepen, slepota, hluchota, infekce virem HIV v důsledku provedení krevní transfúze, Creutzfeldova-Jakobova nemoc, demence včetně Alzeiheimerovy choroby, encefalitida, koma, onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost, Parkinsonova nemoc, paraplegie,tetraplegie,hemiplegie, roztroušená skleróza, těžké popáleniny, závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte, bakteriální meningitida, operace aorty.

3. Invalidita 1., 2. nebo 3. stupně (obecná nebo jen úrazová) od 10 000 Kč do 4 mil. Kč.

4. Zproštění od placení (v případě invalidity 3.stupně).

5. Smrt úrazem od 10 000 Kč do 10 mil. Kč (v případě autonehody vždy dvojnásobné plnění).

6. Trvalé následky od 10 000 Kč do 2,5 mil. Kč (vždy čtyřnásobná progresivita - tedy až 10 mil.Kč).

7. Denní odškodné (v případě nemoci nebo úrazu, nebo jen úrazu) od 50 Kč do 4 000 Kč denně.

8. Pracovní neschopnost z důvodu nemoci od 50 Kč do 4 000 Kč denně.

9. Hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu, nebo jen úrazu od 50 Kč do 3 000 Kč denně (již od prvního dne).

10. Připojištění dětí na trvalé následky, denní odškodné, hospitalizaci a vážné choroby.

 Toto všechno lze sjednat bez nutnosti spořit, dle rozsahu zajištění již od 300,-Kč/měs.

 

Možnosti spoření - pouze volitelná položka:

1. Navýšením běžného pojistného (klasická metoda).

2. Formou mimořádného pojistného (obdoba investování do otevřených podílových fondů), již od 500,-Kč/měs. Neplatí se zde žádné alokační (vstupní) poplatky. Výnos je zdaněn sazbou aktuální v den výběru (nyní 15%). Dostupnost prostředků (výběr) 4x za rok.

- výnos odvislý od kurzů investičního trhu

3. Investování do Garantovaného fondu (1. nebo 2. způsobem) s garantovaným výnosem 1,9% p.a. + podíl na zisku pojišťovny (pro konzervativní klienty).

Tento pojistný produkt umožňuje splnit nejčastější rady finančních poradců - zajištění rizik (bez spoření) a volné finanční prostředky zhodnocovat samostatně (investování do produktů finančního trhu - akcie, dluhopisy, podíly, stavební spoření, penzijní připojištění, nemovitosti apod.

Pojištění si můžete nastavit dle svých představ a v budoucnu jakkoliv měnit. Můžete si ho nastavit jako čistě rizikové, univerzální nebo investiční.

Sazby pojistného jsou velmi příznivé při srovnání s konkurenčními produkty!

 

Pro informace a objednávky volejte: